Věžák NET

Věžák NET je volné sdružení, jehož základní myšlenkou a cílem je podpora Internetu a informačních technologii.

Sdružení vzniklo postupně v průběhu roku 2007. Jeho kořeny by se daly vystopovat i dále, ale ani v současnosti nemá oficiální podobu a nemá ani žádná přesná pravidla nebo stanovy. Základním pojícím prvkem jsou osobní známosti, snaha o spolupráci a vzájemnou pomoc.

Současně jsme ale velmi nakloněni tomu tuto spolupráci dále rozšiřovat o další aktivity, jednotlivce nebo jiná sdružení a společnosti. Veškerá činnost a příspěvky jsou dobrovolné a přizpůsobují se potřebám jednotlivých subjektů.

Většina našich činností má spíše neziskouvou a dobročinnou podobu, ale na druhé straně se ani nebráníme spolupráci i s firmami a využívání naších "služeb" ke komerčním účelům.

Mezi naše hlavní aktivity patří:


Připojení k Internetu

Neposkytujeme přímo připojení k Internetu, ale spravujeme počítačovou síť, která vznikla propojením několika domů a menších lokálních sítí. Síť se rozkládá v Kladně Rozdělově a jejím centrálním bodem je 2.věžový dům, který dal i jméno našemu sdružení a připojeno je několik domů v blízkém okolí.

V současnosti je v naší síti dostupné připojení k Internetu zprostředkované sítí www.kladnonet.cz za exkluzivních podmínek.

Naše síť je poměrně malá a nepředpokládáme, že by se v budoucnu nějak výrazněji rozšiřovala. Pro zájemce o připojení v jiných lokalitách ale můžeme vřele doporučit kontaktovat:


Free WiFi HotSpot Siréna

Jedním z našich zásadních přesvědčení je, že by připojení k Internetu mělo být zcela samozřejmé a za minimální cenu tak, aby bylo dostupné opravdu všem a bylo stejně samozřejmé jako voda nebo elektřina v každé domácnosti.

V tomto duchu provozujemě veřejně přístupný WiFi access point, který může kdokoli využít k připojení k Internetu na náměstí Jana Masaryka v Kladně Rozdělově.

Toto připojení je zatím v testovacím režimu a je dostupné pod AP s označením SSID: VFN-STAFORD-AMBRA.


Hosting

Většina českých hostingů poskytuje ... server housing, virtual server hosting, database, service, email,


Podpora OpenSource

Jsme si vědomi, že většina našich aktivit by nebyla reálně možná, pokud by neexistovala řada programů, které jsou volně a ve vysoké kvalitě dostupné.

A na závěr několik zajímavých odkazů, které se zabývají OpenSource a FreeSoftware.


www.vezak.net ~ 9.5.2009 ~ Radek Pinc